Tarieven

Fysiotherapie Nieuwlande

Snel weer in beweging!

Tarieven

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt U vinden hoe U voor fysiotherapie verzekerd bent.


Als U verzekerd bent voor fysiotherapie :

Fysiotherapie Nieuwlande heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten, alleen met Zorg en Zekerheid is er in 2017 geen contract. Uw behandeling zal dan ook in de meeste gevallen rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw verzekeraar. U ontvangt alleen een nota indien uw verzekering maar een beperkt aantal zittingen vergoed en dit niet toereikend is. De tarieven zijn dan door de verzekeraar vastgesteld in het contract. Fysiotherapie Nieuwlande is dus in de meeste gevallen een gecontracteerde zorgverlener.


Niet verzekerden voor fysiotherapie en verzekerden van niet gecontracteerde verzekeraars ontvangen maandelijks een nota.


De volgende tarieven worden voor deze nota's gehanteerd:


Code

Behandelingstype

Tarief
1000

Zitting Fysiotherapie in de praktijk

€ 32,--

1001

Zitting fysiotherapie aan huis

€ 47,--

1400

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 47,--

1401

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis

€ 60,--

1850

Screening

€ 11,--

1851

Screening aan huis

€ 26,--

1860

Intake en onderzoek na screening

€ 27,--

1861

Intake en onderzoek na screening aan huis

€ 42,--

1864

Screening en intake en onderzoek

€ 37,--

1865

Screening en intake en onderzoek aan huis

€ 52,--

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 35,--

1871

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€ 52,--

1900

Eenvoudige rapporten

€ 30,--

1901

Uitgebreide tijdrovende rapporten

€ 37,99

1960

Niet nagekomen afspraak

€ 25,--


Een niet nagekomen afspraak kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar en de nota zal naar u opgestuurd worden.


Lid van het KNGF

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Meppel: K.v.K Nummer: 01145717

Fysiotherapie Nieuwlande © 2013