DTF-check

DTF-check


Om een behandeling Fysiotherapie te krijgen heeft u meestal geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Dit wordt ook wel DTF genoemd: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Om erachter te komen of u een verwijzing nodig heeft kunt u de volgende vragen aan uzelf stellen. Wanneer u op alle vragen 'nee' heeft beantwoord kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Nieuwlande voor een afspraak. Is er een vraag waarbij u 'ja' heeft geantwoord is het verstandig eerst contact op te nemen met uw arts.


Vragen


  • Heeft u recentelijk een ongeval/trauma gehad?
  • Heeft u al langere tijd onverklaarbare koorts?
  • Heeft u recent onverklaarbaar gewichtsverlies gehad (meer dan 5kg in een maand)?
  • Heeft u langdurig gebruik gemaakt van Corticosteroïden?
  • Heeft u constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie?
  • Heeft u kanker in het verleden gehad?
  • Heeft u last van algemeen onwelbevinden?
  • Heeft u nachtelijke pijn?
  • Heeft u uitgebreide neurologische symptomen/verschijnselen, zoals uitval of ernsitge tintelingen en/of een doof gevoel in één van uw lichaamsdelen?


Einde vragen

Heeft u alle vragen met nee beantwoord en heeft u klachten bij bewegen of bepaalde houdingen? Dan is het verstandig om hiervoor aan te melden voor fysiotherapeutische behandeling. Hoe eerder u erbij bent, hoe sneller het herstel! Soms zijn bepaalde adviezen of kortdurende behandeling al voldoende om u snel te laten herstellen, in sommige gevallen is langdurigere behandeling zinvol. Blijkt uit de eerste screening dat er nog vragen zijn, dan kan er samen met u besloten worden ook contact te hebben met uw (huis)arts.