Tarieven

Tarieven


In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt U vinden hoe U voor fysiotherapie verzekerd bent.


Als U verzekerd bent voor fysiotherapie :

Fysiotherapie Nieuwlande heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten, uitzondering zijn de verzekeraars Zorg en Zekerheid en de subverzekraars en Salland en ENO en de subverzekeraars. Uw behandeling zal dan ook in de meeste gevallen rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw verzekeraar. U ontvangt alleen een nota indien uw verzekering maar een beperkt aantal zittingen vergoed en dit niet toereikend is of wanneer wij geen contract hebben met uw verzekeraar. De tarieven zijn dan door de verzekeraar vastgesteld in het contract. Fysiotherapie Nieuwlande is dus in de meeste gevallen een gecontracteerde zorgverlener. Voor Kinderfysiotherapie, tot 18 jaar, geldt dat de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering komen. Voor de vergoeding geldt dat wij met de zelfde verzekeraars contracten hebben als voor de volwassenen. 


Niet verzekerden voor fysiotherapie en verzekerden van niet gecontracteerde verzekeraars ontvangen een nota.


De volgende tarieven worden per 01-01-2024 voor deze nota's gehanteerd:Een niet nagekomen afspraak kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar en de nota zal naar u opgestuurd worden.


  • U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt deKOSTENvoor de behandeling bij uZELFin rekening te brengen. Dit wordt niet door uw verzekeraar vergoed! In geval van ziekte op de dag zelf, wordt u verzocht dit voor 8:30 uur via e-mail of telefoon te melden.
  • De therapeut bepaalt de tijd die nodig is om u te behandelen. Zo kan een behandeling tussen de 20-30 minuten duren, hierin zit tevens de administratietijd.
  • Voor uw behandeling wordt u verzocht een handdoek mee te nemen.


Code

Behandelingstype

tarief

1000

Zitting Fysiotherapie in de praktijk

€ 42,50

1001

Zitting Fysiotherapie aan huis

€ 57,50

1100

Zitting Kinderfysiotherapie 

€ 60,--

1101

Zitting Kinderfysiotherapie aan huis

€ 75,--

1105

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

€ 45,--

1400

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 60,--

1401

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis

€ 75,--

1850

Screening

€ 20,--

1851

Screening aan huis

€ 35,--

1860

Intake en onderzoek na screening

€ 40,--

1861

Intake en onderzoek na screening aan huis

€ 55,--

1864

Screening en intake en onderzoek

€ 50,--

1865

Screening en intake en onderzoek aan huis

€ 65,--

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 50,--

1871

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€ 65,--

1901

Uitgebreide tijdrovende rapporten

€ 99,--

1920

Telefonische zitting Fysiotherapie

€ 25,--

1960

Niet nagekomen afspraak

€ 35,--


sportmassage 25 min.

€ 42,50


sportmassage 55 min.

€ 80,--