Tarieven

Tarieven


In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt U vinden hoe U voor fysiotherapie verzekerd bent.


Als U verzekerd bent voor fysiotherapie :

Fysiotherapie Nieuwlande heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten, uitzondering zijn de verzekeraars Zorg en Zekerheid en de subverzekraars en ENO en de subverzekeraars. Uw behandeling zal dan ook in de meeste gevallen rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw verzekeraar. U ontvangt alleen een nota indien uw verzekering maar een beperkt aantal zittingen vergoed en dit niet toereikend is of wanneer wij geen contract hebben met uw verzekeraar. De tarieven zijn dan door de verzekeraar vastgesteld in het contract. Fysiotherapie Nieuwlande is dus in de meeste gevallen een gecontracteerde zorgverlener.


Niet verzekerden voor fysiotherapie en verzekerden van niet gecontracteerde verzekeraars ontvangen een nota.


De volgende tarieven worden per 01-01-2023 voor deze nota's gehanteerd:Een niet nagekomen afspraak kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar en de nota zal naar u opgestuurd worden.


Code

Behandelingstype

tarief

1000

Zitting Fysiotherapie in de praktijk

€ 40,--

1001

Zitting fysiotherapie aan huis

€ 55,--

1400

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 55,--

1401

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis

€ 70,--

1850

Screening

€ 18,--

1851

Screening aan huis

€ 33,--

1860

Intake en onderzoek na screening

€ 40,--

1861

Intake en onderzoek na screening aan huis

€ 55,--

1864

Screening en intake en onderzoek

€ 50,--

1865

Screening en intake en onderzoek aan huis

€ 65,--

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 50,--

1871

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€ 65,--

1900

Eenvoudige rapporten

€ 70,--

1901

Uitgebreide tijdrovende rapporten

€ 99,--

1960

Niet nagekomen afspraak

€ 35,--


sportmassage 25 min.

€ 37,50


sportmassage 55 min.

€ 65,--