Klachtenregeling

Klachtenregeling


Voor de klachtenprocedure maken we gebruikt van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Dit is een wet waarin de overheid heeft vastgelegd dat iedereen goede zorg krijgt. De overheid heeft wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt, en wat er moet gebeuren als mensen klachten hebben over de zorg.

 

Wanneer spreken we van een incident? In het verlenen van zorg of behandelingen van cliënten kunnen handelingen fout gaan of anders lopen dan verwacht. We spreken dan van een incident. De definitie van een incident is: een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de client.

 

Wanneer spreken we van een signaal? Signalen kunnen verbaal overgedragen worden dit kan door het voeren van een gesprek waarbij de client vertelt wat hij/zij anders zou willen of volgens die persoon veranderd moet worden. Maar signalen kunnen ook non-verbaal overgedragen worden. Dit kan door lichaamshouding of gezichtsuitdrukkingen. Ook bij het signaleren van een signaal moet een verslag geschreven worden met daarin de punten die aangeven wat er mee gedaan wordt.

 

Wanneer spreken we van een klacht? Een klacht kunt u indienen als u niet correct behandeld bent door een medewerker of client. Het gaat dan dus om een bepaalde gedraging van deze instantie of een van zijn medewerkers. Het gaat over een beslissing van de betreffende instantie waar u het niet mee eens bent. Deze klacht kan via een klachten formulier of een gesprek gemeld worden. Aan de hand van het gesprek wordt er een verslag gemaakt en meegenomen tijdens besprekingen. We gaan kijken wat we kunnen doen om de klachten te verhelpen. Hierdoor hopen we er samen van te leren en goede zorg te leveren.

Fysiotherapie Nieuwlande – Hoogeveen is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.


Wanneer u een klacht heeft over uw fysiotherapeut, maak dit dan duidelijk bij Fysiotherapie Nieuwlande – Hoogeveen. Samen proberen we dan te zoeken naar een oplossing.


Mocht u er niet samen uit komen, kijk dan op de site van het KNGF welke stappen u nog meer kunt zetten.